Trollhättans Stad Köksutrustning VästUpp kommuner

Köksutrustning VästUpp kommuner

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Upphandlande myndigheters behov av köks- och serveringsutrustning så som porslin mm.

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-05-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-04-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

D.nr:2020/4