Trollhättans Stad Köksutrustning VästUpp 2020

Köksutrustning VästUpp 2020

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Upphandlande myndigheters behov av köks- och serveringsutrustning tex porslin, glas, bestick mm. Upphandlingen görs gemensamt mellan kommunerna i det sk VästUpp samarbetet.

Upphandlande Myndighet

Upphandlande myndighet är:Vänersborgs kommun Org.nr. 212000-1538

Kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg bedriver upphandlingssamordning under namnet VästUpp. Samarbetet syftar till att effektivisera kommunernas upphandlingsarbete inom de avtalsområden som bedöms lämpliga för samarbete.

Genom det avtal upphandlande myndighet träffar efter tilldelningsbeslut har övriga kommuner och deras bolag rätt att avropa de avtalade varor och tjänster avtalet innehåller till samma villkor som mellan avtalsparterna.

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-09-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

D.nr:2020/42