Trollhättans Stad Kemikalier för dricksvatten tillhörande UVAB och FVAB

Kemikalier för dricksvatten tillhörande UVAB och FVAB

Västvatten AB, UDDEVALLA

Uddevalla Vatten AB genomför en samordnad upphandling av kemikalier för vattenverk i Uddevalla och Färgelanda och inbjuder er härmed att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-06-01)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022-094