Trollhättans Stad Kemikalier för dricksvatten tillhörande UVAB och FVAB

Kemikalier för dricksvatten tillhörande UVAB och FVAB

Uddevalla Vatten AB, Uddevalla

Uddevalla Vatten AB genomför en samordnad upphandling av kemikalier för vattenverken i Uddevalla och Färgelanda och inbjuder er härmed att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-31)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-10-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022-179