Trollhättans Stad Kajinspektion av Vänersborgs hamn

Kajinspektion av Vänersborgs hamn

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Uppdraget avser en fördjupad inspektion av kajen i Vänersborgs hamn. Anbudsgivare ska göra en fördjupad inspektion av kajen i Vänersborg. Inspektionen och de erforderliga undersökningar som krävs ska ligga till grund för en rapport som visar vilka åtgärder som kajen är i behov av samt ett åtgärdsförslag och ett kostnadsförslag. Rapporten ska ligga till grund för att kunna säkerställa hamnens nuvarande verksamhet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-09-02)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-07-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2019.291