Trollhättans Stad Julbelysning 2022 Dalberg centrum, Kålgårdsbergsgatan

Julbelysning 2022 Dalberg centrum, Kålgårdsbergsgatan

Uddevalla kommun, Uddevalla

Se bifogat dokument Behovsbeskrivning julbelysning Dalaberg centrum och Kålgårdsbergsgatan

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-02)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-07-29

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2022/00386