Trollhättans Stad IT-systemet LifeCare/Procapita

IT-systemet LifeCare/Procapita

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Vänersborgs kommun avser att genom ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering men med meddelande om förhandsinsyn ingå avtal med Tieto Sweden AB (556052-7466) avseende support, underhåll och uppgraderingar av verksamhetssystemet Procapita/Lifecare.

Avtal avseende support, underhåll och uppgraderingar av verksamhetssystemet Procapita/lifecare. Avtalstid 4 år, därefter möjlighet till ettåriga förlängningar.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2020-06-14

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SOC 2008/206