Ismaskin

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Vänersborgs kommun har behov av att köpa två stycken nya ismaskiner för att byta ut befintliga maskiner.

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-03-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

D.nr: 2020/9