Trollhättans Stad Installation av nytt värmesystem Dalboskolan

Installation av nytt värmesystem Dalboskolan

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Byte av värmesystem på Dalboskolan.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-04-05)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2023/77