Trollhättans Stad Installation av nytt värmesystem Dalbohallen

Installation av nytt värmesystem Dalbohallen

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Byte av värmekälla Dalbohallen (dalboskolans idrottshall).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-05)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2023/76