Trollhättans Stad Inredning till frisör- / stylistsalong

Inredning till frisör- / stylistsalong

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av inredning till frisör & stylistsalong

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 800 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunlednings-kontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten. Uddevalla gymnasieskola är en skolenhet bestående av fem skolhus. Agneberg, Agneberg Norra, Sinclair, Östrabo samt Östrabo Yrkes. Uddevalla gymnasieskola är en av Sveriges största gymnasieskolor.

Allmän information

Uddevalla gymnasieskolas frisör- och stylistutbildning flyttar till nya lokaler och avser i samband med detta att köpa in ny inredning till respektive salong. Inredningen/möbler ska användas i utbildningen av våra elever inom frisör och stylist, varför det är viktigt att produkterna är av vanligt förekommande modell i branschen. Anbud kan lämnas på hela eller på del av upphandlingen.

Produkter som efterfrågas i upphandlingen

16  kundstolar make-up/stylist

4  schamponeringsstolar

40  kundstolar frisör

40  arbetsbord

10  sadelstolar

samtliga produkter i svart med bas/stativ i metall i förekommande fall.

Obligatoriska krav på varan

Samtliga produkter ska levereras kompletta och monterade, alt. monteras på plats vid leverans.

Kundstol make-up/stylist

Spindelbas för stabilitet, ej hjul.

Höj och sänkbar pumpstol

Justerbart nackstöd

Fasta armstöd

Fotstöd

Klädsel i svart, tålig avtorkningsbar, ej tyg

Schamponeringsstol

Ergonomiskt utformad tvättskål i vitt

Tippbar tvättskål

Klädsel i svart, tålig avtorkningsbar, ej tyg

Armstöd i metall, oklädda

Nätt storlek, ca bredd ca 59 cm, höjd ca 100cm, djup ca 125cm, sitthöjd ca 47cm

Kundstol frisör

Spindelbas för stabilitet, ej hjul.

Klädsel i svart, tåligt avtorkningsbar, ej tyg

Höj och sänkbar pumpstol

Armstöd i metall

Arbetsbord

På hjul, rullbart

5-lådigt, för förvaring av material och verktyg

Fönhållare

I svart avtorkningsbart material

Stativ i metall, ej plast

Hjul som är inbyggda/skyddade för att hålla dem fria från hår

Utbytbar toppskiva

Sadelstol

För arbete i halvsittande läge

Hjul som är inbyggda/skyddade för att hålla dem fria från hår

Lättrullande, tysta hjul

Justerbar höjd

Klädsel i svart, tålig avtorkningsbar, ej tyg

Liten sadel, ca 35-38 cm

Till samtliga offererade produkter ska detaljerat produktblad med specifikationer över mått/funktioner mm bifogas.

Övriga önskemål på varan 

Stolar med öppen sida är att föredra.

Leveranstid

Leverans snarast efter beställning. Ange möjlig leveranstid i anbud.

Pris

Anges exklusive moms.

Priser anges i bifogad prismatris. Prismatrisen har fem flikar där leverantör anger priser per produkt/kategori.

Om anbud lämnas i mer än en kategori ska även fliken sammanställning fyllas i för totalsumma på offererade produkter.

Finns flera alternativa produkter går det bra att lämna mer än en offert.

I angivna priser ska alla kostnader ingå, varans pris samt övrigt såsom leverans, inbärning, montering etc. som anges i fältet för leveranskostnad.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter.

Anbudets form, innehåll samt avlämnande

Anbud ska lämnas digitalt via modulen. Anbudet ska vara skrivet på svenska. Anbud som lämnas på annat sätt kan komma att förkastas.

Frågor och svar

Eventuella frågor eller begäran om förtydliganden ska ställas i modulen. Frågor ska vara inkomna minst 4 dagar före upphandlingens utgång för att hinna besvaras. Frågor och svar publiceras i modulen och blir tillgängliga för samtliga anbudsgivare.

Arbetsrättsliga villkor

Direktköp ska i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsgivaren ombeds därför att i anbudet uppge:

-  Om sådana arbetsvillkor tillämpas

-  Om svaret är ja, ange vilket för branschen centralt kollektivavtal som arbetsvillkoren avseende lön, arbetstid och semester motsvarar.

Anbudsprövning

Vi bedömer om varan uppfyller de obligatoriska kraven och om den dessutom uppfyller någon eller några av de övriga önskemålen. Detta vägs samman med anbudets pris.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 2 månader från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-27)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-04-01

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022/00326