Trollhättans Stad Inköp musikinstrument rampen

Inköp musikinstrument rampen

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud vid direktupphandling av musikinstrument mm till undervisning på Källdalsskolan

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 500 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunledningskontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Allmän information

Uddevalla kommun bygger nya lokaler för Kultur och fritidsverksamhet. De nya lokalerna och verksamheten kommer inrymma Bibliotek, idrottshall, dansstudio, scener och aktivitetsytor för rörelse, skapande och kulturverksamhet.

Denna upphandling rör musikinstrument och utrustning för Rampen och är en del i fritidsverksamheten. Instrumenten kommer användas flitigt och bör vara av hög kvalité och vara enkla att serva. Med det menas att personalen behöver kunna lämna in utrustningen för service i en fysisk butik inom Uddevalla Kommun, för att vara så tids- och kostnadseffektiva som möjligt.

Anbudsförfrågan avser en mängd artiklar och finns specade under stycket ”Specifikation”.

Obligatoriska krav

Instrumenten och utrustningen skall vara av god kvalité och ska fungera i fritidsverksamheten som rör musikrum och musikstudio.

Övriga krav

I angivet pris på offererade produkter ska frakt, inbärning, uppackning, montering ingå.

Kontroll och provning av instrument, högtalare och annan inköpt utrustning ska utföras så de fungerar innan köpet anses klart. Beställare och leverantör avtalar om hur kontroll och tester ska utföras.

Specifikation

Eventuell garantitid skall anges och kostnadsförslag för service ska bifogas. Anbudsförfrågan gäller följande specifikation:

El-piano, vägda tangenter 88s, sustain pedal med rejält stativ. 

2st gitarrförstärkare (1st topp+låda, 1st combo) 

1st Pianopall 

1st basförstärkare 

2st el-gitarr 

1st el-bas 

1st akustisk stålsträngad gitarr

1st midiklaviatur 

1st trumpads 

1st synth (stativ) (Microkorg XL eller liknande storlek) 

Percussion blandat (Tamburin, shakers, claves etc)

Kablage till all specad utrustning (telekablar, midi, xlr etc)

Stämapparater (pedal och clip-on) 

Leveranstid

Leveransdatum: vecka 31-32, absolut senast fredag 7 Augusti 2020

Pris

Alla prisangivelser anges exklusive moms. I angivet pris för inköpet ska alla kostnader ingå såsom leverans etc.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter.

Anbudsprövning

Kommunen bedömer om varorna uppfyller de obligatoriska kraven. Anbudsutvärdering sker enligt lägsta pris.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga såsom funktion i elevundervisning eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Anbudet ska vara giltigt minst 3 månader från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-06-12)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-05-22

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020/00060