Trollhättans Stad Inköp gymnastikmaterial rimnershallen

Inköp gymnastikmaterial rimnershallen

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av gymnastikmaterial

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 800 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunlednings-kontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Allmän information

Före offert krävs platsbesök

Arbete önskas utfört före årsskiftet i avstämning med verksamhetschef reparation och komplettering till rimnershallens hoppgrop enligt följande:

Antal 1 styck nytt softtyg till fasta hoppgropsmadrassen

Antal 4 stycken toppskum HS för reparation av toppskiktet (4000x2000x50 mm)

Antal 1 styck spray-lim polyeter

ca 64 kvm nytt bottenskum i lösskumgropen  inkl heltäckande fodral (H: 150 mm)

54 lpm nytt kantskyd i L-format

Eventuellt annat material som leverantör bedömer som nödvändigt ska ingå i offert

Montering av sportutrustning av ovan utrustning inom 5 arbetsdagar ska ingå i offerten

Leveranstid

Arbete utfört före årsskiftet 2019-12-20

Pris

Anges exklusive moms. I angivet pris ska alla kostnader ingå såsom leverans etc.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter.

Anbudsprövning

Vi bedömer om varan uppfyller de obligatoriska kraven och om den dessutom uppfyller någon eller några av de övriga önskemålen. Detta vägs samman med anbudets pris.

Om inga övriga önskemål har angivits gäller lägsta pris som urvalsgrund.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Anbudet ska vara giltigt minst 1 månader från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-05)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-10-03

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2019/00143