Trollhättans Stad Hyrtoaletter inkl sanitetstillbehör samt köp av toaletter utan krav på el och vatten

Hyrtoaletter inkl sanitetstillbehör samt köp av toaletter utan krav på el och vatten

Uddevalla kommun, Uddevalla

För upphandlingsdokument, se bifogade Wordfiler

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-23)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-06-17

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Dnr KFN 2021/00085