Trollhättans Stad Hyra, resning och nedmontering av byggnadsställningar

Hyra, resning och nedmontering av byggnadsställningar

Uddevalla kommun, Uddevalla

Upphandlingen omfattar Uddevalla kommuns behov av hyra, resning och nedmontering av byggnadsställningar. Leverans av ställningsarbete sker genom successiva avrop vid behov under kontraktstiden. Uppdragen omfattar uppförande, nedtagning och uthyrning av byggställningar så som murarställning, lätt fasad ställning, aluminium rullställning inomhus upp till nio meters höjd och ställning invändig för trapphus.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-13)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-03-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2022/21