Trollhättans Stad Hygienpapper och Plastprodukter 2023

Hygienpapper och Plastprodukter 2023

Strömstads kommun, Strömstad

Upphandling av hygienpapper och plastprodukter. Kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg bedriver upphandlingssamordning under namnet VästUpp. Avsikten med upphandlingen är att teckna ramavtal för hygienpapper och plastprodukter, för succesiva avrop utifrån upphandlande myndigheters och avropsberättigades behov.

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2022-0604