Trollhättans Stad Hotelltjänster - hotellrum för övernattning

Hotelltjänster - hotellrum för övernattning

Uddevalla kommun, UDDEVALLA

Kommunen upphandlar hotelltjänster - rum för övernattning. Hotellkedja efterfrågas med två centralt belägna hotellrum till fast pris i Stockholm, Göteborg och Malmö, samt hotellrum till rabatterat pris för hotell med stor geografisk spridning inom Sverige.

Upp till tre leverantörer avses att tilldelas avtal utifrån ekonomiskt mest fördelaktiga anbud med utvärderingsgrunden pris, för avrop i rangordning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-28)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-04-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS/2024:173