Trollhättans Stad Högtrycksspolning MVAB och SVAB

Högtrycksspolning MVAB och SVAB

Västvatten AB, UDDEVALLA

Munkedal Vatten AB och Sotenäs Vatten AB är kommunala bolag som äger respektive kommuns VA- nät och anläggningar och genomför nu en upphandling av spol- och slamsugningstjänster i VA- näten och inbjuder er härmed att lämna anbud.

Upphandlingens syfte är att få till stånd ett ramavtal med en leverantör som kan tillgodose beställarens löpande behov av spol- och slamsugningstjänster av VA- nätens spill och dagvattenledningar m.m. under avtalsperioden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-02)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-02-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020/254