Trollhättans Stad Högtrycksspolning MVAB och SVAB

Högtrycksspolning MVAB och SVAB

Västvatten AB, UDDEVALLA

Munkedal Vatten AB (MVAB) och Sotenäs vatten AB (SVAB) är kommunala bolag som äger respektive kommuns VA- nät och anläggningar och genomför nu en upphandling av spol- och slamsugningstjänster och inbjuder er härmed att lämna anbud.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-12-21)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-11-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020/213