Trollhättans Stad Högtryckspolning UVAB FVAB

Högtryckspolning UVAB FVAB

Uddevalla Vatten AB, Uddevalla

Uddevalla Vatten AB och Färgelanda vatten AB är kommunala bolag som äger respektive kommuns VA- nät och anläggningar och genomför nu en upphandling av spol- och slamsugningstjänster och inbjuder er härmed att lämna anbud.

Avtalsperioden beräknas gälla från och med 2023-04-23 till och med 2025-04-22. Beställaren har därefter option på avtalsförlängning med 12 månader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-19)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022-243