Trollhättans Stad Hjullastare 2019

Hjullastare 2019

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Vänersborgs kommun efterfrågar en hjullastare av typen Volvo L30 eller likvärdig. Hjullastaren kommer att användas i kommunens vinterväghållning samt allmänt underhåll av gator, exempelvis sopning och anläggningsarbeten.

Upphandlingsförfarande

Förenklat förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-18)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-09-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2019/42