Trollhättans Stad Hjärtstartare med tillbehör

Hjärtstartare med tillbehör

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av hjärtstartare inkl. tillbehör 

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 800 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunledningskontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Allmän information

Kommunen har under många år gjort löpande direktupphandlingar på hjärtstartare vilket lett till att vi inom kommunen har flera olika modeller.

I syfte att nu på sikt få en mer enhetlig maskinpark inbjuder vi Er nu till: Ramavtalsupphandling för löpande avrop av hjärtstartare inkl. elektroder, batteri, skylt, väska och instruktion. Vissa ska stå i skåp med larm och vi kommer även att behöva ett fåtal övningshjärtstartare.

Det kommer att vara möjligt att lämna pris på även övrigt sortiment utöver det efterfrågade om man som leverantör vill ha ökade chanser att sälja t.ex. batterier till befintliga hjärtstartare.

Hjärtstartarna som köps in ska sättas upp (av vår personal) på våra äldreboenden, skolor, kontor, idrottsanläggningar m.m.

Avtalsvolym

Avtalet gäller alla avrop av hjärtstartare för kommunen under maximalt 2+1+1 år, maximal avtalsvolym i tkr är 615 tkr. Detta är ett nytt avtalsområde för kommunen och vi gissar på ett behov av 20-30 apparater årligen samt ev. batterier till befintliga hjärtstarare. (I direkt anslutning till avtalets tecknande kommer 11-12 hjärtstartare att beställas).

Obligatoriska krav på varan

Lätt att använda

Tydliga bilder och röstinstruktioner, svenska

Tydliga instruktioner för barn resp. vuxen

Möjlig att använda på barn - beskriv noga detta förfarande för offererad modell

Bärbar med låg vikt

Anpassad för offentligt bruk

Halvautomatisk (OBS! Ändring från tidigare krav om helautomatisk)

Självtester med statusläge

Övningshjärtstartare av samma märke som hjärtstartare ska helst offereras (finns ej övningsstartare till offererad modell ska en så likvärdig övningsstartare som möjligt offereras)

HLR stöd med instruktioner

Lägsta garantitid 6 år

Låg driftkostnad, batteri, elektrodplattor

Lägsta hållbarhet batterier och elektroder minst 4 år (om oanvänd)

Väggfäste, skylt, batterier och elektroder samt väska ska ingå i grundpriset vid beställning av hjärtstartare

Väggfäste, skåp som larmar/piper när dörr eller motsvarande öppnas, skylt, batterier och elektroder samt väska ska ingå i grundpriset vid beställning av hjärtstartare med skåp

Detaljerad produktbeskrivning på svenska språket ska bifogas anbudet. Hänvisning till hemsida godtas inte.

Priser och namn med produktbeteckning fylls i prismatrisen i Excel som bifogas.

Övriga önskemål på varan

Orienteringsskyltar, lätt att hitta hjärtstartare

Övriga önskemål

Har ni ett damm, stänk och vattentåligt skåp så ange gärna pris på detta under övriga varor (om inte skåpet ni offererar som "huvudskåp" har dessa egenskaper. Någon/några startare ska sitta i simhall.

Kontroll av bröstkompressioner

Ange vilka ev. övriga modeller av hjärtstartare ni säljer utöver offererad startare

Ange vilka övriga batterier ni säljer utöver de som ingår i offererad hjärtstartare samt vilket pris kommunen får på dessa vid ev byte på befintliga apparater

Ange vilka övriga elektroder ni säljer utöver de som ingår i offererad hjärtstartare samt vilket pris kommunen får på dessa vid ev byte på befintliga apparater

Det är valbart att ge kommunen rabatt på ert övriga sortiment och detta kommer inte att utvärderas

Leveranstid

10 dagar netto

Pris

Anges exklusive moms. I angivet pris ska leveranskostnad ingå.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter.

Anbudsprövning

Vi bedömer om varan uppfyller de obligatoriska kraven och om den dessutom uppfyller någon eller några av de övriga önskemålen. Detta vägs samman med anbudets pris.

Om inga övriga önskemål har angivits gäller lägsta pris som urvalsgrund.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 1 månader från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-15)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-10-06

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2021/00538