Trollhättans Stad Handledning för personal inom socialtjänstens område

Handledning för personal inom socialtjänstens område

Uddevalla kommun, Uddevalla

Upphandlingen omfattar handledning för arbetsgrupper, chefer och enskilda medarbetare inom socialtjänsten, främst Individ-och familjeomsorg.

Upphandlingen är indelad i tre delar:

- Processhandledning

- Metodhandledning

- Chefshandledning

Det går att lämna anbud på en eller flera delar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-06-26)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-06-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SN 2019/116