Trollhättans Stad Gymnasial yrkesutbildning för vuxna

Gymnasial yrkesutbildning för vuxna

Kunskapsförbundet Väst, VÄNERSBORG

Syftet med upphandlingen är att teckna avtal med upp till tre avtalsleverantörer som ska utforma och genomföra gymnasial yrkesutbildning för vuxna enligt given kravspecifikation. Detta som ett komplement till förbundets utbildningar i egen regi.

Upphandlingen är uppdelad på tre anbudsområden där anbudsområde 1 omfattar Bygg- och Anläggning, Fordon- och transport, El- och energi och VVS- och fastighet. Anbudsområde 2 omfattar Naturbruk och anbudsområde 3 omfattar Handel och Administration.

Omfattning

Upphandlingen omfattar gymnasiala yrkesutbildningar och kurser inom nedan tre angivna anbudsområden. Anbud kan lämnas på en till tre delar av upphandlingen och kommer mynna ut i tre avtal.

Anbudsområde 1

Bygg- och anläggning

Fordon- och transport

El- och energi

VVS- och fastighet

Anbudsområde 2

Naturbruk

Anbudsområde 3

Handel och Administration

Under 2018 motsvarade antalet lärlingsutbildningsplatser 20 stycken helårsplatser. Av de aktuella områdena i upphandlingen har tidigare endast Bygg- och Anläggning genomförts i egen regi. Från och med 2020 planerar KFV för en utökning av yrkesvuxenutbildningar och ambitionen är att kunna erbjuda samtliga i upphandlingen angivna utbildningar, vilket styrs av kommande elevers och leverantörers efterfrågan.

Antalet helårsplatser förväntas ligga på ca 85 stycken per kalenderår fördelat på angivna anbudsområden men kan komma variera bland annat beroende på politiska beslut.

Utbildningar i köparens egen regi kan i övergångsperioden komma att genomföras parallellt med yrkesutbildning i tilldelad leverantörs regi. Beställaren ska fortsatt äga rätt att anordna utbildning internt inom upphandlat anbudsområde om det av någon anledning anses passa bättre för individen. Avtalsleverantör garanteras inga volymer och ska leverera verkligt behov enligt löpande avrop.

Utbildningarna pågår året om utan uppehåll för eleverna.

Upphandlingsförfarande

Förenklat förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-07-01)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-05-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

D.nr. 2019/9