Trollhättans Stad Grus, sand och krossprodukter 2023-2025

Grus, sand och krossprodukter 2023-2025

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Avser de upphandlande myndigheternas samlade behov av grus, sand och krossprodukter.

Avropande myndigheter:

Trollhättans kommun

Vänersborgs kommun

Grus, sand och krossprodukter 2023-2025

Beräknat behov totalt 1 365 ton

Grus, sand och krossprodukter 2023-2025

Beräknat behov totalt 1 478 ton

Grus, sand och krossprodukter 2023-2025

Beräknat behov totalt 2 532 ton

Grus, sand och krossprodukter 2023-2025

Beräknat behov totalt 18 580 ton

Grus, sand och krossprodukter 2023-2025

Beräknat behov totalt 6 000 ton

Grus, sand och krossprodukter 2023-2025

Beräknat behov totalt 33 185 ton

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-09-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022/00468