Trollhättans Stad Grus, sand och krossprodukter 2020-2022

Grus, sand och krossprodukter 2020-2022

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Avser de upphandlande myndigheternas samlade behov av grus, sand och krossprodukter

Myndigheter som ingår:

Trollhättans Stad, org.nr. 212000-1546

Vänersborgs kommun, org.nr. 212000-1538

Grus Sand och Krossprodukter 2020-2022

Grus och Sandprodukter, Levererat, Lossat, Köparen Trollhättans Stad

Grus Sand och Krossprodukter 2020-2022

Krossprodukter, Levererat, Lossat, Köparen, Trollhättans Stad

Grus, Sand och Krossprodukter 2020-2022

Grus och Sandprodukter, Hämtat, Lastat, Säljaren. Trollhättans Stad

Grus Sand och Krossprodukter 2020-2022

Krossprodukter Hämtat, Lastat, Säljaren. Trollhättans Stad

Grus, sand och Krossprodukter 2020-2022

Krossprodukter Levererat, Lossat, Köparen. Vänersborgs Kommun

Grus, sand och Krossprodukter 2020-2022

Krossprodukter, Hämtat, Lastat, Säljaren. Vänersborgs Kommun

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-09-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2019/00563