Trollhättans Stad Grundläggande och gymnasiala allmänna kurser på distans

Grundläggande och gymnasiala allmänna kurser på distans

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun genomför en direktupphandling av grundläggande och gymnasiala allmänna kurser på distans. Upphandlingen avser samtliga nationella grundläggande och gymnasiala allmänna kurser som utföras inom vuxenutbildningen och leverantör svarar med det utbud som denne har. Uddevalla Vuxenutbildning har idag ca 3 500 elever under ett år inom kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola och uppdragsutbildning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-29)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-03-01

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

BUN 2022/00121