Trollhättans Stad GPS-tjänst 2023

GPS-tjänst 2023

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Upphandlingen avser Trollhättans Stads behov av GPS-tjänster (utrustning/system) för att dokumentera utförda arbeten och var fordonen har befunnit sig för eventuell framtida uppföljning samt i realtid kunna se var fordonen befinner sig.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-25)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-08-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

23/53