Trollhättans Stad GC-väg Oscarsbron

GC-väg Oscarsbron

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Objektet omfattar GC-väg Oscarsbron, Trollhättan

Projektet avser att skapa en sammanhängande gc-väg från Landbergsliden till Åkersbergsvägen där befintlig gc-väg breddas och separeras från biltrafiken där detta är möjligt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-20)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022/00168