Trollhättans Stad Gas/Gasol och Koldioxid/tank 2022-2024

Gas/Gasol och Koldioxid/tank 2022-2024

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Upphandling av Gas/Gasol och Koldioxid/Tank avropsberättigande parter. Förfrågningsunderlaget består av 2avtalsområden.

Anbudsgivaren måste göra ett aktivt val under "välj delar att besvara" för att besvara de specifika frågorna för kategorin. Val kategori görs genom att markera den eller de delar som Anbudsgivaren väljer att besvara.

Avtalsområde 1: Gas/Gasol

Avtalsområde 2: Koldioxid/Tank

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-03-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2021/00680