Trollhättans Stad Fyrkvägen - brorenovering av gång- och cykeltunnel

Fyrkvägen - brorenovering av gång- och cykeltunnel

Uddevalla kommun, Uddevalla

Fyrkvägen - brorenovering av gång- och cykeltunnel

Entreprenaden omfattar renovering av en GC-tunnel samt markarbeten för anslutande asfaltytor och slänter mellan vägbana och vingmurar. Omfattning i detalj framgår i förfrågningsunderlag/upphandlingsdokument.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-08-16)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-07-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2019-485