Trollhättans Stad Frivillig förhandsinsyn - Direktupphandling av utbyte Konstgräsplaner

Frivillig förhandsinsyn - Direktupphandling av utbyte Konstgräsplaner

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Konstgräs med Pinefill

Trollhättans stad, Idrott och friluftsliv har en investeringsbudget för utbyte av konstgräsplaner för 2024.

Miljökraven, politisk viljeinriktning i staden samt EU-kommissionens förbud mot försäljning av gummigranulat 2031 innebär att omställning måste påbörjas under 2024.

Leverantören ska leverera en konstgräsplan med infill som är 100% biobaserat.

För motivering och val av upphandlingsförfarande se bilaga Frivillig förhandsinsyn – Direktupphandling

Sista anbudsdag
Avbruten

(2024-03-12)

Förfarande

Förhandlat förfarande med meddelande om upphandling

Publicerad

2024-03-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2024/00381