Trollhättans Stad Frisörutbildning, gymnasienivå och yrkesvux

Frisörutbildning, gymnasienivå och yrkesvux

Kunskapsförbundet Väst, VÄNERSBORG

Kunskapsförbundet Väst har ett behov avseende en upphandling av frisörkurs på gymnasienivå samt en option på yrkesvux. Utbildningen ska vara av hög kvalité och en tydlig koppling till branschen.

Upphandlingsförfarande

Enstegsupphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-09)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-12-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

D.nr: 2022/52