Trollhättans Stad Frälsegårdens Förskola

Frälsegårdens Förskola

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, TROLLHÄTTAN

Befintlig grundskola lokalanpassas till en förskola, gäller även utvändig mark.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-08-29)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

4012