Trollhättans Stad Förskolan Toppluvan. Om- och tillbyggnad.

Förskolan Toppluvan. Om- och tillbyggnad.

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, TROLLHÄTTAN

Entreprenaden avser om- och tillbyggnad av förskola i Trollhättan.

Entreprenaden kommer att bedrivas i 2 huvuddelar kallade etapp 1 och 2.

Etapp 1: Rivning av avdelningen Skidan och nyproduktion av tillbyggnaden med tillhörande mark och utrustningar.

Etapp 2: Renovering av befintlig förskola med resterande del av mark och utrustningar.

Omfattning i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-10)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-09-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

20/11