Trollhättans Stad Förfrågan strategisk partnering "Ledningsomläggning VA Västvatten"

Förfrågan strategisk partnering "Ledningsomläggning VA Västvatten"

Västvatten AB, UDDEVALLA

Många av Uddevalla kommuns gator och vägar har en gammal beläggning vilket behöver ses över och bytas ut, till det även ett ålderstiget ledningsnät. Entreprenaden bygger på att i samband med det omläggningsarbete av gator och vägar som skall göras i kommunen även byta ut eller renovera det gamla ledningsnätet för VA och dagvatten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-02-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

20/1