Trollhättans Stad Företagshälsovård

Företagshälsovård

Uddevalla Energi Aktiebolag, UDDEVALLA

Uddevalla Energi AB har genomfört en annonserad direktupphandling avseende företagshälsovård som annonserades via Mercell TendSign 20220809 med sista anbudsdag 20220901.

Utvärderingen av inkomna anbud är nu avslutad och vi har för avsikt att teckna ramavtal med Hälsobolaget i Uddevalla AB, org.nr 556602-5502.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-11-03

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

20221027-1/127