Trollhättans Stad Företagshälsovård, traditionell

Företagshälsovård, traditionell

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Vänersborgs kommun söker en leverantör av traditionell företagshälsovård. Kommunen har ca 4 000 anställda varför tillgänglighet i Vänersborgs tätort är nödvändig. Avtalsstart är planerad i februari 2024.

Vänersborgs kommun söker en leverantör av traditionell företagshälsovård. Kommunen har ca 4 000 anställda varför tillgänglighet i Vänersborgs tätort är nödvändig. Avtalsstart är planerad i februari 2024.

Omfattning

Vänersborgs kommun samt AB Vänersborgsbostäder har ca 4 000 tillsvidareanställda och visstidsanställda fördelat på kommunstyrelseförvaltning, socialförvaltning, barn- och utbildningsförvaltning, kultur och fritidsförvaltning, samhällsbyggnadsförvaltning samt miljö- och byggnadsförvaltning. Även Vänersborgs kommuns heltidsarvoderade kommunalråd omfattas av företagshälsovårdens upphandlade tjänster.

UM söker en Leverantör av företagshälsovård som täcker det breda behovet av traditionell företagshälsovård. Om Leverantör inte har all efterfrågad kompetens i egen regi kan man använda sig av underleverantörer. Behovet av tjänster kan även komma att förändras under avtalstiden och det är då viktigt att Leverantören kan vara flexibel och möta köparens krav.

Behandlingar/utredningar/bedömningar som påbörjats under nuvarande avtalsperiod kan komma att avslutas med nuvarande Leverantör.

Angivna volymer är bedömningar och kan över- eller underskridas och är ej bindande för de upphandlande enheterna. Leverantör är skyldig att leverera det verkliga behovet.

UM förbehåller sig rätten att vid specifika ärenden eller utbildningar som kan tangera företagshälsovårdstjänster kunna anlita annan leverantör, tex Aleforsstiftelsen vid missbruksproblematik och viss form av handledning och utbildning om det skulle uppstå.

Sista anbudsdag/ansökningsdag
Svarstiden utgått

(2023-10-23)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2023-09-22

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

D.nr. 2023/26