Trollhättans Stad Fördjupad miljöteknisk markundersökning

Fördjupad miljöteknisk markundersökning

Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandling.

Anbud lämnas via systemet Visma direktupphandlingar.

Eventuella frågor ställs i systemet. Sista dag att ställa frågor är 2020-05-18.

Kontaktperson för upphandlingen:

Anette Klang

anette.klang@vanersborg.se

0521-721316

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-05-25)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-05-04

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

PLAN 2018.3