Trollhättans Stad Fönsterputs Vänersborgs kommun

Fönsterputs Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Omfattning

Upphandlingen avser fönsterputs i förvaltningslokaler, skolor, lokaler för barnomsorg, äldreomsorg, individ och familjeomsorg, idrottshallar och övriga lokaler inom upphandlande myndigheters verksamheter.Lokalernas användningsområde är bland annat kontor, klassrum, korridorer, entréer, expeditioner, personalrum, matsalar, idrottssalar med mera.

I objektlistan framgår vilka objekt/byggnader som kan komma att avropa fönsterputs. Vill anbudslämnaren se objekten är det upp till denne själv att göra.

Respektive enhet avgör själva om och när avrop ska ske för respektive objekt.

Kunskapsförbundet Väst är ett samarbete mellan Trollhättans Stad och Vänersborgs kommun. Gällande Kunskapsförbundet och detta avtal omfattas endast de objekt som finns lokaliserade i Vänersborgs kommun. Kunskapsförbundet Väst övriga objekt kan upphandlas genom annat avtal.

Upphandlande myndigheters inköp av motsvarande tjänster har under det närmaste åren varit cirka 280 000 SEK/år. Med hänsyn till verksamhetsförändringar och ändrade ekonomiska förutsättningar lämnas inga garantier på omfattningen under avtalsperioden. Ändrade förhållanden kan innebära att leveransvolymen på ett objekt ökar, minskar eller tas bort.

Takvolymen för avtalet är 1 300 000 SEK.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-07)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-09-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

D.nr: 2022/22