Trollhättans Stad Flyttjänster

Flyttjänster

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Omfattning

Uppdraget omfattar att vid behov utföra sedvanliga flyttjänster i Vänersborgs kommun. I uppdraget ska bland annat transport av gods, ned- och uppmontering, emballering, packning och uppackning, eventuella transporter till avfallsanläggning/magasinering ingå.

Omfattning

Uppdraget omfattar att vid behov utföra sedvanliga flyttjänster i Vänersborgs kommun. I uppdraget ska bland annat transport av gods, ned- och uppmontering, emballering, packning och uppackning, eventuella transporter till avfallsanläggning/magasinering ingå. En flyttning kan innebära flera olika scenarier som exempelvis flytt inom en korridor, mellan olika våningsplan i en byggnad eller mellan olika byggnader.Inom sociala sektorn kan det handla om större flyttar inom verksamheten, men även mindre flyttar som till exempel mellan två lägenheter. Vid utförande av dessa uppdrag kan leverantör komma att möta olika människor med olika problematik eller behov. Det är då av största vikt att följa eventuella överenskommelser eller andra instruktioner för att uppdragen ska kunna utföras på bästa sätt för alla parter.Uppdragets omfattning kommer att variera en del, beroende på hur kommunens behov utav tjänsten ser ut vid varje aktuellt tillfälle.

Årsvolymvärdet uppskattas till 800.000 SEK.

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-01-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

D.nr: 2021/03