Trollhättans Stad Fjärrvärmenät TEAB 2023

Fjärrvärmenät TEAB 2023

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Ramavtal för nyinstallation och nyinstallation av fjärrvärmeledningar samt utbyte av växlarstationer och inomhusledningar.

Upphandlingen avser två olika avtalskategorier vilka utvärderas och tilldelas separat.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-07)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-10-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

22/38