Trollhättans Stad Finansiell leasing - Fordonsfinansiering

Finansiell leasing - Fordonsfinansiering

Uddevalla kommun, UDDEVALLA

Uddevalla kommun upphandlar finansiell leasing - fordonsfinansiering för kommunens förvaltningar samt för följande kommunala bolag:

- Uddevalla Energi org nr 556036-6170

- Västvatten org nr 556901-9622

och inbjuder er härmed att lämna anbud

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS/2024:81