Trollhättans Stad Finansiell Leasing, fordon och övrig lös egendom

Finansiell Leasing, fordon och övrig lös egendom

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Upphandlingen syftar att teckna totalt fyra ramavtal, dock med samma leverantör. Av de fyra ramavtalen avser tre finansiell leasing av fordon och ett finansiell av övrig lös leasbar egendom.

Upphandlingen avser finansiella leasingtjänster utav:

-Fordon inom kommunens och bostadsbolagets verksamhet såsom lätta lastbilar, minibussar, personbilar samt personalens förmånsfordon.

-Övrig leasbar lös egendom.

De upphandlande myndigheternas totala efterfrågade limit avseende finansiell leasing av fordon uppgår till 58 000 000 SEK. Den upphandlande myndighetens totala efterfrågade limit avseende övriga leasingobjekt uppgår till 20 000 000 SEK.

Vänersborgs kommun och AB Vänersborgsbostäders fordonspark uppgår i dagsläget till ca 200 respektive 30 fordon.

Syfte

Upphandlingen syftar att teckna totalt fyra ramavtal, dock med samma leverantör. Av de fyra ramavtalen avser tre finansiell leasing av fordon och ett finansiell av övrig lös leasbar egendom.

Omfattning

Upphandlingen avser finansiella leasingtjänster utav:

Fordon inom kommunens och bostadsbolagets verksamhet såsom lätta lastbilar, minibussar, personbilar samt personalens förmånsfordon

Övrig leasbar lös egendom

De upphandlande myndigheternas totala efterfrågade limit avseende finansiell leasing av fordon uppgår till 58 000 000 SEK med nuvarande fördelning enligt nedan;

Upphandlande myndighet

Organisationsnummer

Fördelning limit

Vänersborgs kommun

212000-1538

SEK 30 000 000

Vänersborgs kommun (Personalfordon)

212000-1538

SEK 20 000 000

AB Vänersborgsbostäder

556489-0274

SEK 8 000 000

Den upphandlande myndighetens totala efterfrågade limit avseende övriga leasingobjekt uppgår till 20 000 000 SEK med nuvarande fördelning enligt nedan;

Upphandlande myndighet

Organisationsnummer

Fördelning limit

Vänersborgs kommun

212000-1538

SEK 20 000 000

Med limit avses det högsta belopp som summan av utestående skuld, sammanräknat för samtliga delavtal, vid var tid högst får uppgå till. Volymer är endast uppskattade och baseras på statistik. Köparen garanterar inte att en viss volym kommer att leasas.

Vänersborgs kommun och AB Vänersborgsbostäders fordonspark uppgår i dagsläget till ca 200 respektive 30 fordon. Kommunens personal har sedan slutet av 2019 kunnat leasa fordon genom kommunens finansiella leasingavtal. Kommunen samarbetar med Miljöbilcentralen angående administrationen av personalbilarna.

Köparen anskaffar fordon och övrig utrustning från de leverantörer som köparen från var tid till annan har avtal med.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-12-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-11-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020/57