Filmbuss

Västvatten AB, UDDEVALLA

Västvatten AB genomför en upphandling av filmbuss för rörinspektioner i ledningsnät och inbjuder er härmed att lämna anbud.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-27)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-03-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2019/179