Filmbuss

Västvatten AB, UDDEVALLA

Västvatten AB genomför en upphandling av filmbuss för rörinspektioner i ledningsnät och inbjuder er härmed att lämna anbud.

Upphandlingen avser inköp av 1 st. filmbuss utrustad enligt upphandlings-dokumenten för rörinspektioner i ledningsnät för vatten och avlopp.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-26)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-03-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020-227