Trollhättans Stad Fastighetsunderhåll Måleri 2024

Fastighetsunderhåll Måleri 2024

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Upphandling av ramavtal för måleriarbeten.

Avropsberättigade myndigheter:

Trollhättans Stad

Trollhättan Energi AB

Trollhättan Energi Elnät AB

Kraftstaden Fastigheter AB

Trollhättan Exploatering AB

Propellern AB

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-09)

Förfarande

Annat förfarande i flera steg

Publicerad

2023-12-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2023/00828