Trollhättans Stad Fastighetsunderhåll Bygg 2024-2026

Fastighetsunderhåll Bygg 2024-2026

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Ramavtal avseende de upphandlande myndigheternas samlade behov av fastighetsunderhåll utöver egen Byggservicekapacitet, innefattande:

- Byggnadsarbeten och snö på tak

Avropsberättigade:

Trollhättan Stad, 212000-1546

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, 556008-8535

Trollhättan Exploatering AB, 559190-2456

Propellern Fastighetsutveckling Trollhättan AB, 559390–2538

Trollhättan Energi AB, 556194-6921

Trollhättan Energi Elnät AB, 556686-0879

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2024-03-11)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2024-02-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2023/01107