Trollhättans Stad Fastighetsunderhåll 2023-2025 / Tak

Fastighetsunderhåll 2023-2025 / Tak

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Avser de upphandlande myndigheternas samlade behov av takarbeten.

Avropsberättigade myndigheter:

Trollhättan Stad, 212000-1546

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, 556008-8535

Trollhättan Exploatering AB, 559190-2456

Propellern Fastighetsutveckling Trollhättan AB, 559390-2538

Trollhättan Energi AB, 556194-6921

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-04-19)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2023/00247