Trollhättans Stad Fastighetsunderhåll 2020-2022/Byggnadsplåtslageri- och ventilationsarbeten

Fastighetsunderhåll 2020-2022/Byggnadsplåtslageri- och ventilationsarbeten

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Upphandling av byggnadsplåtslageri- och ventilationsarbeten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-19)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-09-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/00210